Another Success!! Job Well Done Haribon :)

12 12 2011

President’s Welcome Address

(FPFelixMNHS, Batch 87 Reunion, Dec 10, 2011)

è    Ice Breaker

Maraming salamat po, Magadang Gabi sa inyong Lahat. Mukhang tensyonado ang marami sa atin… lalong lalo na ako. Mag release po muna tayo ng tensyon at magrelax.

Maari po bang magsitayo ang lahat at maghawak-hawak ng kamay? Maraming salamat.

Ngayon, ating isisigaw ng sabay sabay …. “This is the Moment… This is our moment!” ulitin natin at isigaw ng malakas! “This is the Moment… This is our moment!” at isa pa!…. ayan relax na tayo.

Ngayon naman ilagay natin ang ating kanan kamay sa ating kaliwang dibdib, yumuko po tayo at magbigay tayo ng isang minutong katahimikan at dalangin para sa ating mga yumaong mga guro at klamates. (mind count 60…59……… 3…2…1)

Maraming salamat, magsiupo na po ang lahat.

è    Intro / Greetings

Sa aking pagkamalas, ang mga mata sa buong paligid ay nababalutan ng kinang, mga kinang na sumasalamin sa antas ng pananabik sa mga magaganap sa gabing ito…    Tunay nga! Ang gabing ito ay isang natatanging gabi na nakatakdang magningning at magdulot sa ating lahat ng isang ala-alang hindi natin makakalimutan sa ating buhay.

At higit pang naging espesyal ang gabing ito, sapagkat pinaunlakan tayo ng ating mga natatanging panauhin sa pangunguna ng ating: _________________ Our Beloved Principal, Mrs ______________________, Our Beloved teachers: __________________________________________, at sa lahat po ng dumalo sa gabing ito.

Sa ngalan ng mga officers at members ng FPFelix MemHS Batch 87, mabuhay po kayo at maraming maraming salamat po sa inyong pagdalo at hiling namin ang inyong pakikilahok sa mga programa at kasiyahang nakalatag para sa gabing ito.

è    Main Message: “This is the Moment! This is Our Moment!”

Pagbabalik tanaw po. Nag-alay tayo ng isang minutong katahimikan para sa mga namayapa nating guro at mga klasmates, hangad ko sa isang saglit na katahimikang iyon ang magbigay pugay sa mga kanilang mga yumao na, at upang maanyayahan at makadaupan sila sa presensya ng gabing ito.  Gayundin naman, inilapat natin ang ating kamay sa ating dibdib, at tunghayan natin sa ating dibdib ang simbolo ng pagsibol sa ating puso ng liwanag ng liyab na hatid ng mabunying Agilang Pheonix! Sinasagisag ng Pheonix ang ating nakalipas, ang nakalipas na nabalot ng madilim na kabanata bunsod ng hindi inaasahang pagpanaw ng ating mga klasmates na sina Jocelyn at Eric. Sa pangyayaring yaon, ginupo ng kalungkutan ang ating mga kamalayan at namuhay tayong may kirot sa puso at isipan na tila baga nagdulot ng pagnanais na mapag-isa at magkawatak watak upang talikuran ang bangungot ng nakalipas.

Subalit ang sugat sa puso at isipan gaano man kalalim ay naghihilom din. At sa paglipas ng halos 25 taon, ang kirot ay unti unting napawi. Ngayon ay dumating na…. dumating na ang bukod at natatanging pagkakataon, ang pag-ahon sa abo ng karimlan ng mabunying Phoenix! Ang lagablab ng Phoenix na sumibol sa ating dibdib ang syang naghatid sa atin ng panibagong sigla at galak. Nagkabuklod tayo at nagsumikap na maging isa, at naging isa sa layunin at paniniwala. Sa kabila ng mga balakid at pagsubok, sa pag tutulong tulong ng mga officers, ng mga ka-batchmates natin sa abroad at sa lahat ng ka batchmates natin na naririto, nagtipon-tipon tayo sa mga nakaraang buwan at nagpalitan ng mga ngiti at galak, humabi ng mga balakin at napanumbalik sa kamalayan ang kasiyahan ng ating nakalipas, ang sayang dulot ng ating High School Life!

Magbatian tayo sa isat-isa, magkamayan, at sama sama nating salubungin ang espesyal na gabing ito, because Tonight, we are celebrating Our First Ever Batch Reuninon, Our 25th Yr High School Anniversary at muli sabay sabay natin isigaw ng malakas … “This is the Moment! This is our Moment!” ………. isigaw natin! ……. “This is the Moment! This is our Moment!“

è    Closing

Napakasaya ko mga klasmates! Tuluyan ng naglagablag ang apoy ng Phoenix sa bawat isa sa atin! To my fellow officers and all the supporting members, I salute you for a job well done!

And finally, please allow me to say this final words….

è    Tonight We’re gathered together in Unity, United We are looking forward to the next years’ Grand Reunion, and also…. tonight starts the first night onward to our next reunion…. The Felixian 87 Golden Reunion!          Felixians 87!…… Let us enjoy and have fun tonight! Let us make this night a “Glorious Night” to remember!! “This is the Moment! This is Our Moment!” ….. Mabuhay Tayong Lahat!!                    

Advertisements