tag-ulan na naman…

15 06 2013

mag iisang taon na din pala halos mula ng huli kong post tungkol sa detalye ng lindol, at magmula nuon tila baga niyanig din ng lindol ang tahanan kong ito, at maging ako’y bumulusok sa malayang paglipad at muling nabalian ng bagwis…

mahabang panahon na din ang lumipas, ang paghihilom ng kirot ng sugat ay naganap din. sa kaganapang iyon ng pagpapagaling ay natigib ng uhaw sa kalinga ang tahanang ito na syang instrumento sa papalaya ng aking diwa, sa malayang mundo ng blogsphere….

kapagdaka, natigib ng kalungkutan at nakulapulan ng makapal na agiw ang mga pahina nito…

at ngayon, makalipas ang halos isang taong pag sasawalang bahala ng abang tahanan…

muli ay aking mapagtutuunan ng panahon ito…

pero bago pa ang lahat… kailangan ko munang magwalis ng alikabok at mag tangal ng mga agiw… hindi lang dito sa tahanan, kundi maging sa kasulok sulukan ng aking kamalayan…

…. at ako’y magsisimula na 🙂

Advertisements